CỔNG THÔNG TIN LÀ GÌ?

Cổng tra cứu thông tin người dùng thường được gọi là “User Information Portal” hoặc “User Profile Portal”. Đây là một hệ thống trực tuyến cho phép người dùng truy cập và quản lý thông tin cá nhân của họ, như hồ sơ cá nhân, thông tin liên lạc, lịch sử giao dịch, cài đặt tài khoản, và các thông tin khác.

Cổng này thường được cung cấp bởi các tổ chức như các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, tổ chức chính phủ, và các dịch vụ trực tuyến khác để cung cấp một phương tiện thuận tiện cho người dùng quản lý thông tin của mình một cách dễ dàng và an toàn.

Các bài viết gần đây

Tập hợp các bài viết phổ cập thông tin